Wij zijn samen S.T.E.R.K.! Een samenwerkingsverband van sekswerkers, maatschappelijk werkers, sociaal ondernemers, academici, en anderen, die samenwerken om de arbeidsomstandigheden en positie van sekswerkers in Nederland te verbeteren.

SamenSterk_CMYK_transparant

Dit is waar we in geloven

 

Eerlijke verdiensten

Eerlijke verdiensten voor sekswerkers, die zoveel mogelijk van hun verdiensten zelf houden .

Samenwerking

Goede samenwerking tussen sekswerkers, de exploitant, de gemeente, maatschappelijk werkers en de politie

Goede arbeidsomstandigheden

Goede, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor sekswerkers

Veilig werken

Samen een vuist maken tegen geweld, diefstal en mensenhandel

Gelijke rechten

Aandacht voor rechten van sekswerkers en sekswerkexploitanten: sekswerk = werk

Vraag en antwoord

Maakt samen S.T.E.R.K. winst?

Nee, samen S.T.E.R.K. voor sekswerk is een stichting zonder winstoogmerk. Dat is vastgelegd in onze statuten.

Wie werken er allemaal met/voor samen S.T.E.R.K.?

Bij samen S.T.E.R.K. geloven we erin dat samenwerking de weg is om positieve verandering te bewerkstelligen in deze arbeidssector. Daarom bestaat onze organisatie uit mensen met heel diverse achtergronden, zoals sekswerkers, maatschappelijk werkers en onderzoekers, en staan we open voor samenwerking met alle ketenpartners in het sekswerkveld.

Richt samen S.T.E.R.K. zich op 1 stad of regio?

Nee, samen S.T.E.R.K. maakt zich S.T.E.R.K. voor sekswerkers in heel Nederland.

Waar staat de afkorting S.T.E.R.K. voor?

Zie hier!

Wat een goed doel! Hoe kan ik dontateur worden?

Dat is heel makkelijk: stuur een emailtje naar stichting[apestaartje]samensterk.nu met een bericht dat je graag donateur wil worden. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

SamenSterk_cmyk

Beleid 2020-2021: 4 hoofdlijnen

 

 

Toegang tot producten en diensten

We brengen in kaart bij welke organisaties sekswerkers als klant wel of niet welkom zijn (en zowel, onder welke extra voorwaarden) met twee achterliggende doelen: 1) om voor sekswerkers beter inzichtelijk te maken waar zij terecht kunnen voor deze produkten en diensten; 2) als basis-informatie voor een toekomstige lobby richting deze organisaties om hun produkten en/of diensten beschikbaar te maken voor sekswerkers.

0-meting sekswerkbeleid in Nederlandse gemeenten

We proberen subsidie te krijgen voor een onderzoeksproject dat beoogt een schatting te maken van het aantal sekswerkers in alle 355 gemeenten in Nederland en informatie te verzamelen over het sekswerkbeleid in al deze gemeenten.

Model beleid

We zetten er op in om samen met onze ketenpartners de ontwikkeling van een gemeentelijke model beleidslijn sekswerk te organiseren. We denken dat de beste manier om dit te bereiken in samenwerking is tussen diverse organisaties, waaronder gemeenten zelf, sekswerker-vertegenwoordigende organisaties/groepen en prostitutie maatschappelijk werk organisaties.

Non-profit bordelen

Op dit moment wordt in Nederland voor het eerst ervaring opgedaan met het concept van non-profit bordelen, d.w.z. bordelen die geen winstbelang hebben en statutair vastgelegd zich alleen richten op het verbeteren van de positie en arbeidsomstandigheden van sekswerker. My Red Light is het eerste voorbeeld hiervan. Bij samen S.T.E.R.K. hebben we veel expertise in huis op dit thema en we bieden aan gemeenten aan die enthousiast zijn over dit concept om hen te adviseren over hoe je het beste invulling kan geven aan het oprichten en organiseren van een non-profit bordeel.

Wat betekent “samen S.T.E.R.K.”?

Samen betekent dat we erin geloven dat de enige goede aanpak voor het opzetten van nieuwe oplossingen voor de huidige problemen in de sekswerksector is om dat samen te doen. Samen met iedereen die te maken heeft met sekswerk in zijn werk. Dat zijn allereerst natuurlijk sekswerkers – zij hebben een plek in alle lagen van samen S.T.E.R.K.. Maar samen betekent ook samenwerking met: de gemeente, de politie, exploitanten, maatschappelijk dienst- en hulpverleners en de GGD (en mogelijk anderen, zoals banken, verzekeraars en woningbouwverenigingen). We geloven er in om samenwerkingen lokaal op te zetten en vanaf het begin met elkaar te bespreken hoe samen S.T.E.R.K. zich het beste sterk kan maken voor sekswerkers op die specifieke plek: lokale oplossingen voor lokale situaties.

De S staat voor Stichting. Onze organisatie als is een stichting zonder winstoogmerk. Doordat we geen winstoogmerk hebben, hopen we ons nog beter in te kunnen zetten voor goede samenwerking tussen sekswerkers, exploitanten, gemeenten, maatschappelijk werk organisaties en andere ketenpartners in deze arbeidssector.

De T staat voor Transparantie: alles gaan we openbaar maken! Van ons bedrijfsplan tot de begroting en financiële afrekening aan toe. Heel graag horen we hoe jij over ons en onze werkzaamheden denkt (vooral als je sekswerker bent) en ideeën die je hebt voor hoe we samen nog S.T.E.R.K.er kunnen worden. Iedereen mag van onze ervaringen leren en wij willen ook graag van jullie leren!

De E staat voor Eerlijke verdiensten en goede omstandigheden voor sekswerkers om in te werken: onze visie is dat een groot deel van de inkomsten van sekswerk bij de sekswerkers zelf terecht komt. Ook gaan we voor goede arbeidsomstandigheden proberen te zorgen, die aansluiten bij de wensen van sekswerkers en die gezond en veilig zijn. Dat betekent ook dat we samen een vuist gaan maken tegen geweld, diefstal en andere misstanden (zoals mensenhandel) in de sekswerksector.

De R staat voor Rechten voor sekswerkers: te vaak komt er nog discriminatie van sekswerkers voor, daar gaan we samen tegen strijden, ook in gebieden die niet direct met sekswerk te maken hebben, maar die wel belangrijk zijn voor sekswerkers (zoals verzekeringen, woonruimte, hypotheken en bankrekeningen).

En de K staat voor Kracht, namelijk de kracht van sekswerkers. Een kracht die tot op heden nog niet genoeg is ingezet in de sekswerksector! Wij beogen samen S.T.E.R.K. op te zetten samen met sekswerkers en sekswerkers zullen betrokken zijn in alle lagen van de organisatie. Kracht betekent ook dat sekswerkers veel te veel als slachtoffers worden gezien – een beeld dat we samen gaan proberen te veranderen. Sekswerk = werk.